​Andre dyr

Drøvtyggere

Får, geder og andre små drøvtyggere bliver behandlet her på klinikken eller hos ejeren, enkeltdyr eller flokbehandling. Der bliver lavet stort set alt, lige fra fødselshjælp hos det enkelte dyr, til parasitbehandling hos store flokke, samt rådgivning i store og små bedrifter.

Vildt

Hjortefarme får rådgivning og behandling af bl.a. kron- og dåvildt. Fødsels-komplikationer, infektionssygdomme og parasitbetingede lidelser klares ofte hos ejeren. Indfang- ning til behandling og transport sker bl.a. ved brug af pusterør eller narkosegevær, for at sikre en skånsom håndtering, uden stress for dyrene.

Dyrehospitalerne

​​​Dyrehospitalerne er ISO -9001 certificerede (medlem af ISO-dyrlægen), og er derfor underkastet løbende tilsyn af Force certification / Danak, der ved gennemgang af arbejdsgange, kompetenceplaner, indretning, kalibrering af udstyr og hygiejne sikrer at undersøgelse og behandling foregår på et højt fagligt niveau.

✩ ✩ ✩ ✩ ✩

​​​Vurderet 4,7 / 5 stjerner på baggrund af mere end 127 anmeldelser på​ Facebook

Hvem er vi​

​Dyrehospitalet Gråsten og Sønderborg I/S

CVR: 17231308

ÅBNINGSTIDER

Gråsten >

Sønderborg >