​Operationer

Dyrehospitalerne i Gråsten og Sønderborg råder over velud-styrede operationsstuer med narkoseanlæg til indgivelse af luftformig narkose og overvågningsudstyr med måling af puls og blodets iltningsgrad, hvilket er med til at højne sikkerheden ved operationer. Vort operationspersonale har rutine i såvel bløddelsoperationer som led- og knogle-operationer:

Eksempler på bløddelsoperationer:

- Kejsersnit

- Fjernelse af fremmedlegemer fra mave-tarmkanalen

- Fjernelse af blæresten

- Fjernelse af livmoderen ved betændelsestilstande

- Fjernelse af svulster i mælkekirtlerne

- Korrektion af indadkrængende øjenlåg

Eksempler på ledoperationer:

- Operationer for løs knæskal

- Korsbåndsoperationer

- Fjernelse af ledmus

Eksempler på knogleoperationer:

- Kæbebrudsoperationer

- Operation af knoglebrud med isættelse af marvesøm

- Operation af komplicerede knoglebrud med isættelse af plader og skruer

Alle operationspatienter ligger på drop. Der lægges luftrørstubus og indgives luftformig bedøvelse og ilt. Puls og iltmætningsgrad måles kontinuerligt. Dyrene overvåges nøje, også under opvågningen.

Efter operationen gives rutinemæssigt smertebehandling. Hospitalerne råder over bure, hvor de nyopererede dyr kan ligge trygt og varmt, indtil det er forsvarligt at hjemsende dem.

Dyrehospitalerne

​​​Dyrehospitalerne er ISO -9001 certificerede (medlem af ISO-dyrlægen), og er derfor underkastet løbende tilsyn af Force certification / Danak, der ved gennemgang af arbejdsgange, kompetenceplaner, indretning, kalibrering af udstyr og hygiejne sikrer at undersøgelse og behandling foregår på et højt fagligt niveau.

✩ ✩ ✩ ✩ ✩

​​​Vurderet 4,7 / 5 stjerner på baggrund af mere end 89 anmeldelser på​ Facebook

Hvem er vi​

​Dyrehospitalet Gråsten og Sønderborg I/S

CVR: 17231308

ÅBNINGSTIDER

Gråsten >

Sønderborg >