​Mælkeprøver

Når en ko får konstateret yverbetændelse igangsættes en behandling og en mælkeprøve udtages.

Mælkeprøven dyrkes et døgn, for derefter at blive aflæst med henblik på at kontrollere behandlingen, for den pågældende ko, er den korrekte.

For at sikre kvaliteten af mælkeprøveaflæsningen, deltager hospitalspersonalet hvert år i en såkaldt RING-test. Hospitalet får tilsendt nogle mælkeprøver som er dyrket på et stører laboratorie. Hospitalspersonalets aflæsningsresultater sammenlignes derefter med "facitlisten" fra det store laboratori

Dyrehospitalerne

​​​Dyrehospitalerne er ISO -9001 certificerede (medlem af ISO-dyrlægen), og er derfor underkastet løbende tilsyn af Force certification / Danak, der ved gennemgang af arbejdsgange, kompetenceplaner, indretning, kalibrering af udstyr og hygiejne sikrer at undersøgelse og behandling foregår på et højt fagligt niveau.

✩ ✩ ✩ ✩ ✩

​​​Vurderet 4,7 / 5 stjerner på baggrund af mere end 127 anmeldelser på​ Facebook

Hvem er vi​

​Dyrehospitalet Gråsten og Sønderborg I/S

CVR: 17231308

ÅBNINGSTIDER

Gråsten >

Sønderborg >